Stockholms stads enkät

Varje år genomför Stockholms stad en enkätundersökning där vårdnadshavare med barn på förskola eller i familjedaghem får möjlighet att tycka till om verksamheten. Resultaten för varje enskild förskola eller familjedaghem redovisas på Stockholms stads hemsida.

Många föräldrar ser enkäten som ett bra verktyg när de ska välja förskola eller familjedaghem till sitt barn.

Här kan du se Årstaligans resultat från undersökningen 2020

Rulla till toppen