Köregler

På Årstaligans Föräldrakooperativ hanterar vi som fristående förskola vår egna kö enligt följande;

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan- Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Krav för sökande till Årstaligan är deltagande i något av de Öppna Hus som anordnas två gånger per år (höst och vår, se mer information under https://arstaligan.se/oppet-hus/) där pedagoger, vår kock samt föräldrar berättar om verksamheten. Även om ansökan görs via Stockholms stad så ska även en intresseanmälan göras på plats. Då Årstaligan är ett föräldrakooperativ gäller inte närhetsprincipen utan hänsyn tas till vilja och engagemang att som förälder aktivt delta i kooperativet.

Detta innebär bl.a. ;

  • Att en eftermiddag i månaden arbeta i barngrupp
  • Delta i en arbetsgrupp, en medlem per familj
  • Delta i styrelsearbete, en medlem per familj sitter i 2 år
  • Gårdsstädning, 1 tillfälle per år
  • Storstädning av inomhusmiljö, 3 tillfällen per år
  • Disk- samt städjour enligt schema vid frånvaro/sjukdom av ordinarie personal
  • Delta i medlemsmöten och årsstämmor
  • Engagemang för att driva föräldrakooperativet vidare

Inskolning sker två gånger per år, i januari och augusti.

Rulla till toppen