Köregler

På Årstaligans Föräldrakooperativ hanterar vi som fristående förskola vår egna kö enligt följande;

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan- Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Vi rekommenderar starkt alla sökande till Årstaligan att delta i något av de Öppna Hus som anordnas två gånger per år (höst och vår). Detta eftersom att Årstaligan är ett kooperativ och då är det viktigt som förälder att få insyn och kunskap kring vad det innebär och att aktivt vilja delta i kooperativet.

Detta innebär bl.a. ;

  • Att en eftermiddag i månaden arbeta i barngrupp
  • Delta i en arbetsgrupp, en medlem per familj
  • Delta i styrelsearbete, en medlem per familj sitter i 2 år
  • Gårdsstädning, 1 tillfälle per år
  • Storstädning av inomhusmiljö, 3 tillfällen per år
  • Disk- samt städjour enligt schema vid frånvaro/sjukdom av ordinarie personal
  • Delta i medlemsmöten och årsstämmor
  • Engagemang för att driva föräldrakooperativet vidare

Inskolning sker två gånger per år, i januari och augusti.

Rulla till toppen