Avgifter och Öppettider

Avgifter
Föräldrakooperativet Årstaligan följer Stockholms stads avgiftstariff för förskoleverksamhet, dvs maxtaxan.

Öppettider
Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp. Förskolan följer Stockholms stads regler för öppettider, innebärande att vår förskola är öppen alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Enligt Stockholms Stads regler för öppettider ska en förskola kunna erbjuda förskoleplats under följande ramtid; kl.06.30-18.30.

Utifrån de behov som just nu föreligger bland föräldrarna har förskolan för närvarande öppet mellan 07.15-17.00.

På grund av att förskolan har en liten personalgrupp så har oftast förskolan stängt maximalt tre veckor under sommaren för att semestrarna ska gå ihop, under de planerade planeringsdagarna samt enskilda klämdagar. Vilka veckor och dagar detta blir bestäms av styrelsen i samråd med förskolechef under mars månad varje år för att säkerställa att det fungerar med så många som möjligt.

Om någon vårdnadshavare behöver omsorg under de veckor och dagar förskolan är planerad att ha stängt ber vi denna anmäla detta till förskolechefen senast sista mars. Omsorg kommer då ordnas i förskolans lokaler med vikarier och/eller ordinarie personal.

Om ingen anmälan om omsorg under dessa veckor och dagar kommer in räknar förskolan med att barnet inte har omsorgsbehov. Men om planerna ändras senare kan man naturligtvis kontakta förskolechefen varpå en gemensam lösning kommer hittas.

Rulla till toppen