Att vara medlem

Att vara förälder på Årstaligan innebär ett engagemang som ger en möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag.

Alla föräldrar ansvarar tillsammans för kooperativet, dvs. vi sköter ekonomi och förvaltning av lokaler. Vi är även arbetsgivare med personalansvar.

Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Varje familj har en person representerad i styrelsen eller en arbetsgrupp, dessa är kommunikationsgruppen, förvaltningsgruppen, personalgruppen. 

Här är de fasta uppgifter som vi föräldrar sköter:

  • Att en torsdagseftermiddag i månaden arbeta i barngrupp kl 14:40 -17:00
  • Delta i en arbetsgrupp, en medlem per familj
  • Delta i styrelsearbete, en medlem per familj sitter i 2 år
  • Gårdsstädning, 1 ggr per år
  • Storstädning av inomhusmiljö, 3 ggr per år
  • Disk- samt städjour enligt schema vid frånvaro/sjukdom av ordinarie personal
  • Delta i medlemsmöten och årsstämmor
  • Engagemang för att driva kooperativet vidare

Beslut kring den löpande verksamheten fattas av styrelsen. Större beslut fattas av medlemmarna under medlemsmöten.

Månadsavgiften följer maxtaxa.

Årstaligan är en heltidsförskola med öppettiderna 07.15-17.00.

Rulla till toppen