Kontakt och klagomål

Föräldrakooperativet Årstaligan
Storsjövägen 82
120 59 Årsta

Tfn 08-744 99 49
info@arstaligan.se

Rektor: Cecilia Jacobson
rektor@arstaligan.se

Ordförande: Melissa Ovsiannikow
ordforande@arstaligan.se

Webbansvarig:
webmaster@arstaligan.se

Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering Föräldrakooperativet Årstaligan
Enligt skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen för verksamheten ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot förskolan.

Inom Föräldrakooperativet Årstaligan ser vi klagomål som ett tillfälle för dialog med syfte att förbättra verksamheten och är en del av vårt löpande kvalitetsarbete.

Nedan följer de rutiner som gäller för klagomålshantering på Föräldrakooperativet Årstaligan.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om du har synpunkter eller klagomål på förskolans verksamhet som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, så uppmuntrar vi  att du tar upp frågan direkt med den det berör t ex med ditt barns pedagoger på förskolan alternativt rektorn.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedda digitala kommunikationskanaler enligt ovan alternativt med vanlig post.

 Vi behöver dina kontaktuppgifter, kortfattad information om klagomålets art eller dina synpunkter, att du skriver under med fullständigt namn samt ort och datum.

Skriftliga klagomål delges alltid huvudmannen, i detta fall styrelsen för Föräldrakooperativet Årstaligan.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 14 dagar ska rektor och/eller styrelsen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behövs  mer än 14 dagar meddelas orsaken till fördröjning.

Du kan även vara anonym med dina klagomål/synpunkter men då kan ingen direkt återkoppling göras. Återkoppling i dessa fall sker då enbart genom styrelsens protokoll.

Vad händer med klagomålet?
Huvudman (styrelsen) ansvarar tillsammans med Rektorn att alla klagomål och synpunkter utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till styrelsen om klagomålets art samt vilka åtgärder som vidtagits.

Rulla till toppen