Bilder från verksamheten

Bilderna är tagna från Årstaligans låsta konto på Instagram. Vår policy är att vara restriktiva med att visa bilder på Årstaligans barn offentligt. Dessa har vi ändå valt ut för att visa exempel på hur det pedagogiska arbetet kan se ut.

Sagoyoga på Stora sidan med lugnt rymdljud i bakgrunden!LPFÖ18”förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.”

Idag har Vargligan gjort en skräpplanka i skogen för att få en uppfattning om vad som är bra/dåligt för naturen! Skräpplankan har grävts ner för att sen tas upp under våren
LPFÖ 98 “Förskolan ska ge varje barnförutsättningar för att utveckla – förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.”

Det händer många tokiga saker på Ligan just nu, man kan undra vad som händer imorgon egentligen…

En astronaut kom på besök till mellis och delade ut korv! Astronauten kanske var från Mars, oklart…

Vargligan och några barn från rävligan har arbetat med veckansbokstav, H! Vi skriver i ris, byggerbokstaven i pasta, skriver bokstaven på whiteboardtavlan, bygger bokstaven med våra kroppar och så kommer vi på ord som börjar på H! Idag kom barnen på 39st ord på H. Ett av barnen är fotograf under tiden!

Idag skulle Vargligan haft avslutning i skogen men med detta tråkväder så fick vi ta skogen till oss istället! Vi lånade trädet från lilla sidan och hällde kastanjer på golvet så fick de bli kastanjeporten! Vi gjorde en ”brasa” där barnen fick ”grilla” sin korv! De fick leta efter insekter och vi projicerade en skogsvägg samt skogensljud. “Kan vi göra det här igen?” sa barnen. LPFÖ18 ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik.”

Rulla till toppen