the_cloud-resize

Föräldracitat

Varför kooperativet Årstaligan?

Så här tycker några av föräldrarna:

“Det var helheten som gjorde att vi valde Årstaligan. Vi såg att det fanns en genomtänkt strategi från personalens sida om hur barn ska bemötas för att kunna utvecklas och synen på att leken är så viktig gillade vi. Med vår erfarenhet från tidigare föräldrakooperativ såg vi också att Årstaligan var ett väl inarbetat kooperativ med ett välstrukturerat jourschema och klara ansvarsområden för personal och föräldrar.”

”På Årstaligan finns det utrymme för varje liten personlighet, alla barn “syns”, utan att respekten för andra går förlorad. Att ha barn som varje dag längtar efter att gå till förskolan är härligt.”

”Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ innebär mer arbete vissa dagar, men med uppgiften följer en inblick i vårt barns vardag. Samtidigt lär vi känna andra föräldrar och barn då vi exempelvis arbetar i barngruppen några timmar.”

”Vi vill vara delaktiga i verksamheten och framförallt är det skönt att beslutsfattarna är de direkt berörda – familjerna.”

”Våra barn känner en trygghet hos andras föräldrar, då vi ibland arbetar i barngruppen. Något som man inte ser på en “icke kooperativ” förskola.”

”Huvudorsaken till att vi valde Årstaligan var att man får mer inblick i verksamheten då man också är aktiv själv. Både barnen och vi är mycket nöjda.”